donutwombat
West Vancouver Memorial Library

donutwombat's Completed Shelf

埃及四千年, Book
Aiji si qian nian
zhu zai shi jie li shi jin cheng de wei da wen ming = The Story of Egypt

by 弗莱彻, 乔安Fletcher, Joann
Book - 2019 | Di 1 ban | Chinese
donutwombat's rating:
Added Apr 15, 2021

The Swerve, BookHow the World Became Modern

by Greenblatt, Stephen
Book - 2011 | 1st ed
donutwombat's rating:
Added Mar 28, 2021

A Wrinkle in Time, BookThe Graphic Novel

by L'Engle, Madeleine
Book - 2012 | First edition
donutwombat's rating:
Added Dec 30, 2021

Becoming, Book

by Obama, Michelle
Book - 2018 | First edition
donutwombat's rating:
Added Dec 18, 2020
Added Dec 18, 2020

拿破仑传, Book
Napolun zhuan

by 埃米尔, 路德维希Ludwig, Emil
Book - 2019 | Di 1 ban | Chinese
donutwombat's rating:
Added Nov 28, 2020

亮剑, Book
Liang jian
Drawing sword

by 都梁Douliang
Book - 2019 | Di 1 ban | Chinese
donutwombat's rating:
Added Nov 18, 2020

大地产商之观澜, Book
Da di chan shang zhi guan lan
Big property developers

by 更俗Gengsu
Book - 2017 | Di 1 ban | Chinese
donutwombat's rating:
Added Oct 31, 2020
Added Oct 27, 2020
Added Oct 14, 2020

The Book Thief, Book

by Zusak, Markus
Book - 2006 | First American edition
donutwombat's rating:
Added Sep 14, 2020
donutwombat's rating:
Added Sep 09, 2020
Added Aug 29, 2020

Frankenstein, Book

by Shelley, Mary Wollstonecraft
Book - 2009 | North American edition
donutwombat's rating:
Added Aug 29, 2020
Added Jul 28, 2020

The Color Purple, Book

by Walker, Alice
Book - 1992 | 10th anniversary ed
donutwombat's rating:
Added Jul 13, 2020

重返天安門, Book
Chong fan Tiananmen
zai shi yi de Ren min gong he guo, zhui xun liu si de li shi zhen xiang = The People's Republic of amnesia : Tiananmen revisited

by 林慕蓮Lim, Louisa
Book - 2019 | Chu ban | Chinese
donutwombat's rating:
Added Jun 15, 2020
donutwombat's rating:
Added Mar 14, 2020
donutwombat's rating:
Added Mar 12, 2020
Added Mar 12, 2020
donutwombat's rating:
Added Mar 12, 2020
donutwombat's rating:
Added Feb 01, 2020
Added Jan 30, 2020

许三观卖血记, Book
Xu Sanguan mai xue ji

by 余华Yu, Hua
Book - 2012 | Di 3 ban | Chinese
donutwombat's rating:
Added Jan 30, 2020

见字如面, Book
Jian zi ru mian
Di yi ji = Letters alive

Book - 2018 | Di 1 ban | Chinese
Added Nov 20, 2019